Bouwadvies voor particulieren

Boon bouwadvies begeleidt uw bouwplannen van A tot Z. Met een stappenplan maken wij uw bouwproces inzichtelijk en adviseren u daarbij met alle te maken keuzes.

Bouwen of verbouwen is best complex. Procedures moeten worden doorlopen voor de vergunning(en). Vele keuzes moeten worden gemaakt ten aanzien van materiaal, afwerking, installaties en energiezuinigheid.
Wij adviseren u op alle gebieden van het bouwproces en maken daarbij de voor- en nadelen duidelijk inzichtelijk.

Op basis van meer dan 25 jaar ervaring bieden wij u een helder en vertrouwd advies.

Bouwkundige keuring (verkoopkeuring, aankoopkeuring, opleveringskeuring)

Een bouwkundige opname kan voor velerlei redenen worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor het verkopen of het aankopen van een onroerend goed.

Afhankelijk van het doel van de bouwkundige opname maakt Boon bouwadvies een deskundige rapportage op maat. Iedere opname wordt begeleid met foto’s en benodigde adviezen. Indien een kostenindicatie van herstelkosten gewenst is dan kunnen wij dat ook toevoegen.

Informeer ons over uw wensen voor een bouwkundige keuring en wij maken een passend voorstel

Bouwtekeningen

Boon bouwadvies verzorgt voor u het tekenwerk voor uw bouw- of verbouwplannen. Goede tekeningen zijn nodig om uw project overzichtelijk te maken en voor een eventuele aanvraag omgevingsvergunning. Maar bovenal zijn goede tekeningen nodig om de uitvoerende partijen zoals de aannemer en de installateurs te kunnen aansturen. In eerste instantie voor een heldere prijsopgave en vervolgens voor de daadwerkelijke uitvoering van uw project.

Technische omschrijving (bestek)

Met een technische omschrijving worden al uw wensen en eisen voor uw project helder omschreven. Materialen, kleuren, afwerkingen en installatie worden zo omschreven dat u zeker weet dat u krijgt wat u wilt hebben. Ook voor een prijsvergelijk tussen meerdere offertes van aannemers is een duidelijke technische omschrijving van grote waarde.

Bouwkostenadvies

U heeft een budget voor ogen voor uw bouw- of verbouwplannen. Maar past dit budget ook bij uw plannen? Met een goed bouwkostenadvies voorkomt u ongewenste verrassingen.
Wij adviseren in ieder stadium, van een eerste kostenraming voor een haalbaarheidscheck tot een controle van de begroting van uw aannemer.

Vergunningaanvraag

Voor uw bouw- of verbouwingsplannen is misschien een omgevingsvergunning benodigd. Sommige verbouwingen en uitbriedingen zijn vergunningsvrij andere plannen zijn vergunningsplichtig.

Boon bouwadvies adviseert over het wel of niet benodigd zijn van een vergunning. Is een vergunning benodigt dan verzorgen wij het gehele traject van aanvraag omgevingsvergunning.

Tarieven

Wij hanteren enkele standaard tarieven voor bouwkundige keuringen.
Voor al het overige bouwadvies maken wij graag een passende offerte voor u op maat.